Unieważnienie Zapytania ofertowego nr 1/2021/POWER/BK dotyczącego usług w zakresie wsparcia badawczego

Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” informuje o unieważnieniu postępowania nr 1/2021/POWER/BK z dnia 19.05.2021 dotyczącego usług w zakresie wsparcia badawczego dla 60  pomysłodawców oraz ewaluacji 54 wypracowanych pomysłów na etapie testowania. Postępowanie zostało unieważnione, zgodnie z pkt IX.5 Zapytania ofertowego, z uwagi na problemy techniczne po stronie Zamawiającego, które mogłyby prowadzić do naruszenia zasady konkurencyjności i równego traktowania wykonawców oraz mieć wpływ na wynik postępowania.

Szczegółowe informacje znajdują się w bazie konkurencyjności:https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/48940