Mój pierwszy raz

Mój pierwszy raz – międzypokoleniowe rozmowy o pierwszych sukcesach i porażkach.

 

Kto?

Adam Rębacz – nauczyciel wiedzy o społeczeństwie i historii w IX Liceum Ogólnokształcącym im. Klementyny Hoffmanowej w Warszawie. Realizuje wraz z uczniami projekty edukacji pozaszkolnej związane z mniejszościami narodowymi, dialogiem międzypokoleniowym i relacjami polsko-sąsiedzkimi.


Co?

„Mój pierwszy raz” to projekt, który ma na celu utrzymanie dialogu i wymianę doświadczeń międzypokoleniowych. Tematem przewodnim rozmów seniorów i uczniów będą pierwsze sukcesy i pierwsze porażki w każdej dziedzinie życia.

Jak?

Podstawowym działaniem jest cykl spotkań w parach „senior + junior” i przeprowadzenie rozmów na temat doświadczeń młodości, wchodzenia w dorosłość, pierwszych porażek i sukcesów. Celem jest wymiana doświadczeń, czyli wzajemne wysłuchanie swoich relacji. Rozmowy będą nagrywane na dyktafon, z wybranych fragmentów powstanie audycja. Powstanie także dokumentacja fotograficzna projektu.  Poza indywidualnymi spotkaniami zaplanowaliśmy także wspólne gotowanie oraz spotkanie wigilijne w szerokim gronie.

Dlaczego?

Dzielenie się swoimi doświadczeniami jest naturalną potrzebą człowieka, a rozmowa podstawowym narzędziem komunikacji między ludźmi. Wiele aktualnych badań społecznych wskazuje, że w wyniku natłoku zajęć i ataku informacji, zanika dialog między pokoleniami. Doświadczenia starszego i młodego pokolenia przestają się przenikać.

 

fot. A.Szulc

Projekt realizowany w ramach Laboratorium Pomysłów Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę“ pod opieką merytoryczną Joanny Kubickiej. Laboratorium Pomysłów realizowane jest dzięki wsparciu finansowemu Miasta Stołecznego Warszawa

partnerzy: