Creating the world where people with passion can act for themselves and for others.
IMG_20210815_113806 (1)
Agnieszka Kocon
koordynatorka
agnieszka.kocon@dev.e.org.pl
Obecnie studiuje na kierunku Sztuki Społeczne w Instytucie Kultury Polskiej. Ukończyła Animację Kultury i Edukację Nieformalną na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego, broniąc pracy dyplomowej nt. emancypacyjnego wymiaru uczestnictwa seniorów w kulturze. Jest członkinią zarządu Studenckiego Koła Naukowego Kierunek: Rozwój, z którym podejmowała kwestie depresji dzieci i młodzieży oraz Porozumienia bez Przemocy (ang. Nonviolent Communication), a obecnie – społecznych i kulturowych uwarunkowań postrzegania sukcesu i porażki – tym razem w międzypokoleniowej współpracy z seniorami, z którymi współtworzy Fundację Kultura Okiem Seniora, pełniąc funkcję prezeski zarządu. Jako animatorka i edukatorka kulturalna powołała i prowadzi Rembertowski Dyskusyjny Klub Filmowy w Rembertowskiej Akademii Seniora. W „ę” wspiera działania grup wolontariatu na Uniwersytetach Trzeciego Wieku, koordynując projekt „UTW dla społeczności”.
KPacholak__MG_0858
Karolina Śmigiel
koordynatorka
karolina.smigiel@dev.e.org.pl
Koordynatorka edukacji medialnej, programu Polska Lab i projektu Displaced in Media w ramach Doc Next Network, producentka, menedżerka projektów kulturalnych, członek zarządu UNI-SOLO, gdzie produkuje film "Wiosna Smoków", członkini i współzałożycielka Stowarzyszenia Filmowego Dziki Bez i koordynatorka projektu „Języki obce. Festiwal myśli abstrakcyjnej”, kulturoznawczyni, animatorka kultury, absolwentka kulturoznawstwa na Uniwersytecie Warszawskim, studiów dla menedżerów kultury Szkoły Głównej Handlowej oraz studiów podyplomowych Idee XX wieku. Szkoła Filozoficzna Tadeusza Gadacza w Collegium Civitas, od lat zajmuje się edukacją filmową, produkcją wydarzeń filmowych, programuje i organizuje filmowe spotkania Dyskusyjnego Klubu Filmowego w kinie Muranów w Warszawie, organizatorka przeglądów i wydarzeń filmowych
Ja
Joanna Sosnowska-Oryńska
specjalistka ds. komunikacji
joanna.sosnowska@dev.e.org.pl
Opracowywała strategie komunikacji w organizacjach rządowych, spółkach Skarbu Państwa, agencjach PR oraz firmach komercyjnych. Przez 10 lat pracowała w branży turystycznej jako przedstawicielka Brytyjskiej Organizacji Turystycznej VisitBritain w Polsce. Organizowała wizyty premierów, ministrów i członków brytyjskiej rodziny królewskiej jako koordynatorka ds. wizyt w Ambasadzie Brytyjskiej. Z trzecim sektorem związana od kwietnia 2019 roku. W Towarzystwie Inicjatyw Twórczych „ę” odpowiada za upowszechnianie i komunikację. Kiedyś regularnie na wielkich lotniskach oraz na szlakach zaginionych cywilizacji. Ostatnio częściej beztrosko spaceruje z mężem oraz psem Dodo odkrywając na nowo najbliższą okolicę. Wielbicielka warszawskiego i gdyńskiego modernizmu oraz fabrykanckiej i filmowej Łodzi.  Zauroczona wizją „miast szczęśliwszych”.
Małgorzata_Stanowska_1 (1)
Małgorzata Stanowska
koordynatorka
malgorzata.stanowska@dev.e.org.pl
Koordynatorka konkursu "Seniorzy w akcji". Wiceprezydentka Międzynarodowego Stowarzyszenia Uniwersytetów Trzeciego Wieku - AIUTA; Członkini Komisji Ekspertów ds. Osób Starszych przy Rzeczniku Praw Obywatelskich; koordynatorka licznych projektów z zakresu edukacji i aktywizacji osób starszych. Przez kilkanaście lat prowadziła sieć uniwersytetów trzeciego wieku na Lubelszczyźnie. Inicjatorka programów wspierających rozwój aktywności społecznej osób starszych i promujących idee edukacji permanentnej. Z pasją oddaje się działaniom wspierającym Uniwersytety Trzeciego Wieku oraz Rady Seniorów. Wykładowczyni, autorka i współautorka publikacji z dzieciny andragogiki i gerontologii. Współredaktor opracowania "Starzenie się z godnością", a także podręcznika pt. "Odkryjmy dynamiczny trzeci wiek" – wskazówki i zalecenia dla osób i organizacji wspierających osoby przygotowujące się do przejścia na emeryturę. Miłośniczka dobrej muzyki i wytrawnego wina. W wolnych chwilach uprawia turystykę rowerową.
Ewa Kominek
Ewa Kominek
członkini zarządu
ewa.kominek@dev.e.org.pl
Członkini Zarządu Towarzystwa Inicjatyw Twórczych “ę”. Od 22 lat pełni funkcję Zastępcy Dyrektora w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Pruszkowie. Zawsze jej pracy zawodowej towarzyszyła intensywna działalność społeczna,  a osoby starsze – ich prawa oraz potrzeby były i są jej osobistym polem zaangażowania. Przez wiele lat aktywna członkini Stowarzyszenia Sportowców Niepełnosprawnych, współtwórczyni Stowarzyszenia Przyjaciół Sonnebergu. Do 2016 roku członkini zarządu ekumenicznej Fundacji „Samaritanus”, z którą tworzyła ogólnopolską sieć ośrodków Ośrodków Aktywizacji Seniorów, działających m.in w Poznaniu, Lublinie, Pruszkowie i Koszalinie. Od 2004 roku jest ekspertką ds. dyskryminacji osób starszych  w AGE Platform EU w Brukseli. W latach 2009-2015 członkini w komisji oceniającej polskie miasta startujące w konkursie Komisji Europejskiej ,,Access City Award”. W 2010 r otrzymała od prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, Srebrny Krzyż Zasługi, m.in. za działania na rzecz seniorów. Od 2014 roku członkini Komisji Polityki Społecznej Związku Miast Polskich. W latach 2013 – 2015 członkini Rady ds. Polityki Senioralnej w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. W Towarzystwie „ę” od 2017 roku pracuje przy projekcie „Generator Innowacji. Sieci wsparcia” jako tutorka wspierająca rozwój innowacyjnych rozwiązań, a od zeszłego roku jako specjalistka ds. osób starszych.
KPacholak__MG_6271 2 Magda
dr Magdalena Rosochacka-Gmitrzak
członkini zarządu
Członkini Zarządu Towarzystwa Inicjatyw Twórczych "ę". Socjolożka w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Działania naukowe prowadzi w obrębie socjologii starzenia się, gerontologii społecznej i socjologii rodziny. Współredaktorka pracy Dialog międzypokoleniowy. Między ideą a praktyką. Inspiracje (2013, z A. Chabierą). Jako ekspertka działa w Komisji ds. Osób Starszych w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. Z Towarzystwem „ę” związania  od wielu lat. Magda wspólnie z Towarzystwem powołała do życia progresywny UTW – „Archipelag Pokoleń” przy Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych na UW. Służyła wsparciem doradczym lokalnym inicjatywom podczas „ZOOMu na Rady Seniorów”, zasiadała w komisji rekrutacyjnej „Seniorów w akcji”.  Angażowała się bezpośrednio w prace badawcze prowadzone przez Towarzystwo m.in. w projekcie „Laboratorium Jakości Życia”. Od 2017 roku pracowała jako członkini komisji w konkursie „Generator Innowacji. Sieci Wsparcia”. Magda ma niespożytą energię, wielki dar publicznych wystąpień i czujne oko obserwatorki.  
MBG-portret-duze
Marta Białek-Graczyk
prezeska zarządu
marta.bialek@dev.e.org.pl
Prezeska Zarządu Towarzystwa Inicjatyw Twórczych "ę", superwizorka linni Otwarty Sektor Kultury, koordynatorka programu "Zoom na domy kultury". Socjolożka i dziennikarka; absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego i Laboratorium Reportażu Collegium Civitas. Autorka projektów społecznych i książek poświęconych animacji kultury i działaniom społecznym. Prowadzi szkolenia z zakresu tworzenia i zarządzania projektami społecznymi.